Välkommen till Mart Marends personliga sida

Mart on the Beach
Mart, Auriv, Gotland i augusti. Foto: Viktor Marend.

Internet förståss :-)

Mycket kretsar kring Internet. Det går inte att läsa en tidning, tjyvlyssna på ett samtal på Gotlandsfärjan eller småprata vid brasan efter paddelturen utan att Internet kommer på tal.

För närvarande jobbar jag med många kunder som redan finns eller är på väg ut på World Wide Web. Det handlar då om att presentera sig och sitt företag via WWW men ofta också om att distribuera mer omfattande information via nätet. Det kan vara information som tidigare presenterats i form av tidningar, kataloger och böcker. Ännu intressantare är att kombinera olika internettjänster. Att använda formulär i WWW-dokument med svar via mail kan vara ett effektivt verktyg för att knyta nya kontakter eller ta hem order. För den som jobbar med tjänster och produkter som kräver support kan diskussionsgrupper distribuerade via Internet ge konkurrensfördelar.

Tidig akrobat

Tillfällighet eller förutseende, innan utvecklarna på Adobe hade skrivit Acrobat på skrivtavlan första gången, så slog jag kullerbyttor på gator och torg i Europa. Först hette vi Scengångarna sedan Boulevardgycklarna och slutligen då jag drog mig ur blev namnet Gycklargruppen. De blev proffs på gyckleri och jag är numera proffs på Adobe Acrobat!

Mart on top Mart i pyramidens topp 1989.

Adobe Acrobat är en teknik att "publicera" formgiven information med text och bild digitalt. Man distribuerar dokument -- tidningar, produktblad, böcker och kataloger "elektroniskt" i stället för på papper. För att läsa dokumenten krävs ett särskilt program, Acrobat Reader, som får distribueras gratis och finns för PC, Mac och UNIX.
Just i kombination med World Wide Web är Acrobat högintressant. WWW ska vara ett effektivt medium där man snabbt ska kunna finna och hämta information och inte belastas av tidskrävande bilder (som här på denna sida!). Genom att distribuera acrobatdokument (PDF-filer) via WWW kan man kombinera WWW:s tillgänglighet med Acrobats höga grafiska prestanda. Läs gärna mer om
Adobe Acrobat hos Adobe.

Bokförlagsbakgrund

Jag har förflutet inom bokförlagsvärlden och har i många år arbetat med fack- och läroböcker. Kunskapen om hur man med god pedagogik framför sitt budskap i tryck tillämpar jag nu i de www-sidor och kompletta informationssystem vi på Calidris bygger för våra kunder.

Som du kanske redan märkt av företagets namn Calidris, har jag åtminstone en privat liten rot (\) i naturen. Det har sin förklaring i mitt förflutna som fågelskådare. Se gärna sidan som presenterar en äkta Calidris, men jag varnar för att bilderna kan ta tid att öppna.

mart


Åter till Calidris förstasidan.


© Copyright Calidris ab, Puser, Gotland, Sweden 1995, 96

Post: Calidris ab, Box 87, 620 20 Klintehamn
Telefon: 0708-96 54 10, Telefax: 0708-96 54 20
Internet: mart@calidris.se

Uppdaterad: 20 nov 1997/mm