Calidris ab informerar om:

Småsnäppa Calidris minuta

Småsnäppor - Calidris minuta
Småsnäppor, Nesseby, Varanger i juni. Foto: Mart Marend

Småsnäppa Calidris minuta L 12—14 cm, V 28—31 cm
Vår minsta snäppa och tillsammans med mosnäppa en storleksklass för sig bland Europas vadare. I sommardräkt varierar den i färgintensitet från rödorange till rostbege men hos alla syns ett tydligt gulaktigt V över manteln och en mörk kam centralt på hjässan. I vinterdräkt ovan grå med eller utan tydliga mörka spolsträck. Juv ger ett ljust intryck med kritvit rund mage och en vackert rostorange ton ovan. Teckningen karakteriseras av ett tydligt vitt V över manteln, en ljusgrå halsboa, en rosttonad och streckad fläck på bröstsidorna, lateralt hjässband som avgränsar en mörk kam på hjässan. Under juli–början av aug ses mest adulta fåglar vilka kan förväxlas med sandlöpare om storleken inte avslöjar arttillhörigheten. Läte ett kort och ljust ”tipp” eller ”tit” mest lik sandlöparens och vid interaktion mellan rastande fåglar hörs ibland ett ”ti hi hi ti hi hi”. Häckar på tundran och ses hos oss framförallt på höststräcket, huvuddelen rastande fåglar är juv och de utgör ett karakteristiskt inslag i blandade Calidris-flockar under aug–sept (okt).

Småsnäppa - Calidris minuta
Småsnäppa, Nesseby, Varanger i juni. Foto: Mart Marend

Texten ovan är hämtad ur:
Lars Jonssons
Fåglar i Europa
med Nordafrika och Mellanöstern

utgiven av Wahlström & Widstrand 1992
ISBN 91-46-15371-3


Åter till förstasidan.


© Copyright Calidris ab, Puser, Gotland Sweden 1995

Post: Calidris ab, Box 87, 620 20 Klintehamn
Telefon: 0708-96 54 10, Telefax: 0708-96 54 20
Internet: mart@calidris.se

Uppdaterad: 96-02-08/mm