Lisas egen sida

Nu har också jag flyttat till Puser och går i åttan i Klinteskolan. Här är jag med en av Missans ungar, tre dagar gammal, 22 maj 1997.


Åter till Vita husets förstasida


© Copyright Mart Marend, Puser, Gotland Sweden 1996

Post: Puser Fröjel, 620 20 Klintehamn
Telefon: 0498-24 40 22, Telefax: 0708-96 54 20
Internet: mart@calidris.se

Uppdaterad: 23 maj 1997/mm