Välkommen på en rundtur på Puser

Här är infarten till gården. Till vänster ser du mangårdsbyggnaden. Det lilla huset bakom bilparkeringen är Smedjan, vår gäststuga.

Titta på vyn över gårdsplanen från mangårdsbyggnaden.


Åter till Vita husets förstasida


© Copyright Mart Marend, Puser, Gotland Sweden 1996
Post: Puser Fröjel, 620 20 Klintehamn
Telefon: 0498-24 40 22, Telefax: 0708-96 54 20
Internet: mart@calidris.se
Uppdaterad: 1997-04-01/mm